Vilkår og betingelser for deltaking og påmelding Fjord Nature AS

Dette dokumentet må lesast for påmelding av arrangement i regi av Fjord Nature AS. Ved påmelding av fleire deltakerar må du sørge for at alle leser punkta om ansvar og medansvar på arrangement i regi av Fjord Nature AS. Ved betaling for arrangement i regi av Fjord Nature blir denne avtalen automatisk godtatt. Derfor anbefaler vi at denne lesast grundig før innbetaling.

Ansvar og medansvar på arrangement i regi av Fjord Nature

Ved å delta på arrangement i natur vil det alltid være ein risiko for uhell og skader. Fjord Nature ønsker å gjer arrangementa våre tilnærma risikofrie. Dette gjer vi ved å ha kvalifiserte guidar som forplikta seg til å følgje våre sikkerheitsinstruksar. 

Guiden har det overordna ansvaret til gruppa under våre arrangement. Arrangementa skal være i tråd etter «ferd etter evne» prinsippet, og det er derfor viktig at deltakerane tar hensyn til at dei sjølv er skikka til å være med på turen (fysisk form, ferdighet, erfaring, utstyr osv). 

For at guiden skal kunne ha ansvar for sikkerheita i gruppa må alle deltakarane være medansvarlege og: 

  • Rette seg etter guiden sine instruksar under heile arrangementet
  • Gå etter guiden med mindre noko anna er avtalt
  • Være ein del av gruppa
  • Stoppe og vente på avtalte stader

Det er også svært viktig:

  • Alle deltakerar er pliktig til å informere om helseplager som kan vere relevant for sikkerheita under arrangementet, dette gjerast munntleg ovenfor den aktuelle guiden.

Villkår for arrangement

Når deltaker har betalt påmeldingsavgiften er avtalen mellom Fjord Nature og deltakeren inngått. Normalt vil dette betalast samtidig som påmelding, ved faktura har denne som regel 14 dagers betalingsfrist, eller minimun 2 dager før turstart.

Kva som er inkludert i prisen blir spesifisert i beskrivelsen av kvar enkelt tur. 

Fjord Nature tilbyr ikkje avbestillingsbeskyttelse, reise- eller ulykkesforsikring på våre arrangement. 

Reise og ulykkesforsikring er noko vi anbefaler for alle våre deltakare ved deltakelse på våre arrangement. Ved større arrangement anbefaler vi også forsikring med avbestillingsbeskyttelse. 

Vi er medlem av reisegarantifondet som skal sikre deg som forbruker dersom det skulle oppstå en situasjon der vi går konkurs. 

Plikter under arrangement

Deltakerer som deltar på arrangement i regi av Fjord Nature pliktar å følgje guide/instruktør sine instruksar. Om dette ikkje vært overhaldt vil guide/instruktør kunne avslutte turen og avtale mellom Fjord Nature og deltakar blir avslutta.

Avbestilling av arrangement

Ved avbestilling inntill 30 dager før arrangementets start blir hele beløpet refundert bortsett frå et administreringsgebyr på 10 % av turens pris. 

Ved avbestilling 30-15 dager før arrangementets start må deltager betale 25 % av arrangementets pris.

Ved avbestilling 15-7 dager før arrangementets start må deltager betale 50 % av arrangementets pris.

Ved avbestilling 7 dager før arrangementets start, eller om deltager ikkje har møtt opp på arrangementet, må deltager betale arrangementet sin fulle pris. 

Endring av bestilling

Om det er ønskelig frå deltaker å endre bestilling kan dette gjerast mot eit administreringsgebyr på 250 NOK per person i tillegg til eventuell mellomlegg på turkostnad. Dette gjeld berre om Fjord Nature klarer å innfri ønske om endring.

Kanselering

Fjord Nature kan når som helst kansellere ein tur dersom ikkje antall deltakere er innfridd i forhold til det som er satt som krav på arrangementet sin beskrivelse. Fjord Nature pliktar å gi informasjon om dette så fort det er mulig, og deltaker får refundert innbetalt beløp. ¨

Dårlig vær/forhold

Ved dårlig vær/forhold vil Fjord Nature finne eit arrangement som passer til vær/forhold. Om deltaker ikkje godtar dette, får ikkje deltaker refundert arrangemntet kostnad. Om Fjord Nature ikkje kan finne alternativt arrangement får deltaker refundert arrangementet sin kostnad.