Fjord Nature jobber ut i fra 3 viktige prinsipper

unnamed _1_.jpg

1. Bevare naturen, kulturen og miljøet

Vi ønsker å etterlate oss minst mulig spor. Dette gjelder ikke bare de som er synlige, men også det usynlige. Fjord Nature benytter seg av det som finnes lokalt, både av turer, overnattinger, guider og mat som tilbys i våre produkter. Med dette ønsker vi å legge igjen minst mulig spor som kan forringe den samme opplevelsen for dem som kommer etter.

2. Levedyktighet

For å kunne skape gode, trygge og bærekraftiger arbeidsplasser er vi nødt til å skape arbeid som er levedyktige for våre ansatte. Skape produkter som inkluderer et felleskap og et lokalsamfunn, som ønsker å være med på reisen. Spille hverandre gode i reiselivet, er nøkkelen for å holde det bærekraftig, også for de lokale. Vi har fokus på å inkludere, lytte og være tilstede for de rundt oss.

3. Kvalitet

For å kunne levere disse prinsippene er vi opptatt av at det skal være høy kvalitet for våre kunder. Fjord Nature har et viktig prinsipp om å levere kvalitet fremfor kvantitet. Dette er viktig for å skape unike produkt, hvor samspillet mellom gjest og guide i naturen utspiller seg til å være noe unikt. Våre guider er norske, lokalkjente og ønsker å nå disse målene sammen som et team.