1. Sikkerhet

Den største grunnen til å bruke skredutstyr er sikkerhet på tur. Man bør alltid unngå å utsette seg selv for skredfare, men man må alltid ta forbehold om at skred kan gå i fjellet. Ved å ha med fullt skredutstyr kan du rette deg selv og andre i nød. Du skal alltid ha en skredsøker, altså en sender/mottaker på kroppen. En skredsøker gir mulighet for å søke etter personer tatt i skred, og i tillegg bli funnet hvis du selv blir tatt. I tillegg skal du ha søkestang og spade i sekken, for å grave opp personer begravd i snø.

2. Hjelpe andre

Man bør alltid ha med skredutstyr, slik at man kan hjelpe andre på tur. Å gå på tur med noen og ikke ha med skredutstyr, gjør at du utsetter andre for unødvendig risiko. Det å være alltid være berett på at ulike farlige situasjoner kan forekomme, gjør at andre kan føle seg mer trygg på tur med deg. Skredustyr gir deg ikke bare mulighet til å hjelpe turkompiser, men også andre som ferdes i fjellet. 

4. Redde liv

En av de største grunnene til å ha med skredutstyr er selvfølgelig at det  kan redde livet til deg eller dine turkamerater. Skredustyr tar ikke stor plass i sekken og er kritisk viktig å ha med. Det er ingen grunn til å ikke ha med utstyr som har potensiale til å redde liv i de værste situasjonene!

3. Trygghet

Det er en trygghet når man beveger seg ute i fjellet. Skredustyr gir en større mulighet for å komme ut av skred med live i behold, om det skulle oppstå en skred situasjon. Vær obs på at det ikke blir en falsk trygghet! Sjekk alltid skredfare, les terrenget og snøen der du befinner deg. Skredutstyr er en trygghet i fall noe skulle skje, men det er ikke alltid det redder liv. 

5. Føre var

Bedre føre var enn etter snar! Ta alltid forbehold om at det kan forekomme ulykker. Ha alltid med skredutstyr, førstehjelpsskrin, ekstra varme klær og mat i sekken. På den måten er du beredt til en hver tid. I tillegg er det viktig å huske på at man må kunne bruke skredutstyr på riktig måte for å kunne redde noen. Sett av tid til å øve på søke med sender/mottaker, bruke søkestang riktig og hvordan du skal grave frem personer i snøen. Bli kjent med skredutstyr ditt og øv på å bruke det!

6. Lett utstyr

Skredutstyr er svært lett utstyr, og tar veldig lite plass i sekken. Skredutstyret er såpass lett å bære med seg at det ikke er noe grunn til å ikke ha det med, selv på de tryggeste turene. Ha alltid sender/mottaker på kroppen og en sekk på ryggen med søkestang og spade. Husk at skred alltid kan gå så lenge det er bratt nok!

Ønsker du mer kunnskap om skred? Bli med oss på et skredkurs. Her lærer du bruk av skredutstyr og hvordan du skal ferdes trygt i fjellet!